Produkt dnia
szafa 2d Limo KREM POMARACZ
szafa 2d Limo KREM POMARACZ

1 426,00 zł

szt.
komoda 3sz First
komoda 3sz First

1 524,90 zł

szt.
przewijak do komody First
przewijak do komody First

483,00 zł

szt.
sofa dziecięca Callin
sofa dziecięca Callin

4 900,00 zł

szt.
sofa Loft
sofa Loft

3 683,00 zł

szt.
PUFKA OKRĄŁA
PUFKA OKRĄŁA

360,00 zł

kg
CoCo puf bucle krem
CoCo puf bucle krem

1 876,00 zł

szt.
CoCo narożnik 306x204 bucle krem
CoCo narożnik 306x204 bucle krem

7 517,00 zł

szt.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP-TIMOORE.PL

1. Strony i definicje

Deffine furniture sp. zo.o. jest sprzedawcą Produktów i/lub dostawcą Usług dotyczących praw i interesów Klienta związanych z Produktami i/lub Usługami. Deffine furniture sp. z o.o jest spółką zarejestrowaną w Polsce, z numerem rejestrowym spółki: KRS 0000323086 z siedzibą w Białej Podlaskie, przy ulicy Sidorskiej 142, 21-500 Biała Podlaska, Polska. O numerze NIP 7123153207. Numer konta Raiffeisen Bank Polska SA O/ Biała Podlaska 63 1750 1367 0000 0000 1112 9226. Z firmą Deffine furniture można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e- mail : office@deffine.eu oraz telefonicznie pod numerem 83 3431213 oraz numerami zamieszczonymi na stronach internetowych Timoore.eu i Absynth.eu.

W niniejszych Warunkach i zasadach Deffine furniture sp. zo.o jest określana jako “Deffine”, “my” lub “nas”; określenie “Klient” lub “Zamawiający” odnosi się do osoby (osoby fizycznej lub innej osoby prawnej), która zamawia Produkty, lub Usługi korzystając z tej, bądź innej witryny internetowej Deffine, albo poprzez centrum telefoniczne Deffine i złożone przez nią zamówienie Produktów, lub Usług zostaje zaakceptowane przez Deffine; “Umowa” jest umową, która zawierana jest wraz z zaakceptowaniem zamówienia przez firmę Deffine, której część stanowią niniejsze Warunki; “Faktura” jest fakturą wystawioną przez nas dla Zamawiającego zawierającą
ceny Produktów i/lub Usług. “Zamówienie” oznacza zamówienie złożone przez Zamawiającego zgodnie z niniejszymi Warunkami; “Potwierdzenie otrzymania Zamówienia” jest potwierdzeniem przez Deffine otrzymania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego środka komunikacji (z telefonem włącznie), które nie jest równoznaczne z zaakceptowaniem Zamówienia Klienta; “Zatwierdzenie zamówienia” oznacza, że zostało przez nas wydane dla Zamawiającego zatwierdzenie złożonego przez niego zamówienia; “Produkty” są produktami umieszczonymi na stronach internetowych Deffine jako przeznaczone do sprzedaży; “Usługi” oznaczają wszelkie płatne lub bezpłatne usługi świadczone przez Deffine za pośrednictwem stron internetowych i centrów telefonicznych, np. usługi dostawy i pakowania; “Warunki” oznaczają niniejsze zasady i warunki sprzedaży; “Strony internetowe Deffine” są to witryny internetowe utrzymywane przez, lub na rzecz Deffine, włącznie z witrynami znajdującymi się w domenie internetowej z adresem URL http://www.deffine.eu; http://www.timoore.eu; http://www.absynth.eu natomiast “dzień” oznacza dzień kalendarzowy.

2. Informacje ogólne - zastosowanie Warunków i zasad
Zakup Produktów lub Usług, dokonany poprzez stronę internetową, bądź centrum telefoniczne Deffine, podlega niniejszym Warunkom i żadne inne zasady, czy warunki nie mają zastosowania. Niniejsze Warunki uchylają wszelkie inne zasady lub warunki, na jakie powołuje się Klient, lub pojawiające się w przebiegu transakcji Niniejsze Warunki nie naruszają (i nie należy ich tak interpretować) praw ustawowych Zamawiającego, których nie wolno uchylać, ani ograniczać w umowie.

3. Składanie Zamówienia – Potwierdzenie przyjęcia
Składając Zamówienie, Zamawiający składa nam ofertę zakupu wybranych Produktów i/lub Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami. Możemy tę ofertę zaakceptować, lub odrzucić, według własnego uznania. Każda Umowa jest uwarunkowana i uzależniona od dokonania przez Deffine weryfikacji dostępności produktu oraz potwierdzenia zarówno Zamówienia złożonego przez Zamawiającego, jak też szczegółowych informacji dotyczących karty kredytowej, lub innych danych płatniczych Zamawiającego. Jeżeli zaakceptujemy złożone Zamówienie, Zamawiający zostanie powiadomiony o takiej akceptacji poprzez wydanie Zatwierdzenia Zamówienia. Na taką weryfikację i zatwierdzenie firma Deffine ma zazwyczaj 14 dni od otrzymania Zamówienia złożonego przez Zamawiającego. Do chwili wydania potwierdzenia przez Deffine wyżej wymienionych punktów,

firma Deffine nie ma obowiązku dostarczenia Produktów i/lub Usług. Deffine może według własnego uznania zaakceptować, lub odrzucić Zamówienia, bądź poinformować Zamawiającego o braku możliwości realizacji Zamówień. Informacje zawarte w naszych reklamach, broszurach, wszelkich innych pismach, na stronach internetowych Deffine, lub dostarczone Zamawiającemu przez naszych agentów, czy pracowników stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 kodeksu cywilnego. Żadna z tych informacji nie stanowi naszej oferty dostarczenia jakichkolwiek Produktów i/lub Usług. Zamówienie może zostać złożone w następujący sposób:
• Poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Deffine i wybór
odpowiedniej opcji wysłania zamówienia; lub
• Poprzez telefoniczny kontakt z nami pod numerami podanymi na stronach internetowych Deffine. Zwracamy uwagę na to, że Deffine nie dostarcza Produktów i/lub Usług do pewnych regionów w niektórych krajach wymienionych w punkcie 9. W przypadku gdy Zamówienie zostaje wysłane z kraju, w którego niektórych regionach dostawy nie są realizowane przez firmę Deffine, Zamawiający zostanie o tym powiadomiony. Po złożeniu Zamówienia, Deffine przesyła zamawiającemu pocztą elektroniczną Potwierdzenie otrzymania Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia może zostać wygenerowane automatycznie i nie stanowi akceptacji Zamówienia. Strony internetowe Deffine, przez które można składać zamówienia zawierają automatyczne mechanizmy służące do identyfikowania i ostrzegania Zamawiającego przed pewnymi błędami we wprowadzanych danych, zanim zostanie złożone Zamówienie. Mechanizmy te mogą nie być w stanie zidentyfikować wszystkich błędów lub pominięć i Zamawiający powinien upewnić się, że informacje zawarte w Zamówieniu są dokładne i kompletne. Zatwierdzenie Zamówienia przesyłane jest Zamawiającemu pocztą elektroniczną. Jeżeli nie możemy zaakceptować złożonego Zamówienia, skontaktujemy się z Zamawiającym pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Zalecamy, aby Zamawiający na dowód dokonania zakupu zachował kopię niniejszych Warunków wraz z kopią i/lub zapisem złożonego przez siebie Zamówienia, Potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia, Zatwierdzeniem Zamówienia, oraz fakturą lub paragonem fiskalnym.

4. Informacje o Produkcie, oraz zmiany dotyczące jego dostępności
Deffine nieustannie aktualizuje i doskonali Produkty i Usługi. Deffine w każdej chwili może zaktualizować, udoskonalić i/lub wycofać ze sprzedaży Produkty i/lub wszelkie inne akcesoria, jak również Usługi. Deffine może w każdej chwili dokonać zmian cen Produktów lub Usług widniejących na stronach internetowych Deffine. Cena pozostaje aktualna jedynie w tym dniu, w którym Klient wchodzi na stronę internetową podającą daną cenę, lub w dniu, w którym Klient zostaje o niej poinformowany przez centrum telefoniczne Deffine. Deffine podaje aktualne ceny Produktów w cenniku detalicznym przeznaczonym dla konkretnych krajów. Oprócz Produktów, które są produktami lokalnymi i dostosowanymi do kraju, w którym jest składane Zamówienie, Deffine może oferować nie-lokalne wersje Produktu. Natrafiając na informacje dotyczące tego rodzaju Produktu nie-lokalnego, Zamawiający zawsze zostanie o tym ostrzeżony i może uzyskać szczegółowe informacje na temat takiego Produktu. Niezależnie od dostarczonych przez nas informacji o Produkcie, jeżeli Zamawiający zdecyduje się na złożenie Zamówienia dotyczącego tego rodzaju Produktu, zakup dokonywany jest zgodnie z niniejszymi Warunkami. Deffine dokłada wszelkich starań, aby utrzymać dostępność Produktów i Usług. Dostępność Produktów i Usług podlega jednak nieustannym zmianom i różne Produkty, grupy Produktów, bądź Usługi mogą mieć różną dostępność. Wszelkie akceptacje Zamówień są uzależnione od dostępności danego Produktu (Produktów), lub Usług. Deffine zastrzega sobie prawo do priorytetowego traktowania zamówień i przydzielania towarów z ograniczoną dostępnością według własnego uznania. Wszelkie miary i wagi zamieszczone na stronach internetowych Deffine są przybliżone, a wszystkie zdjęcia mebli oraz ich dodatków mają charakter poglądowy.

5. Cena
Ceny Produktów i Usług są cenami, które obowiązują w czasie, w którym Klient składa Zamówienie. Dodatkowe koszty takie jak koszty wysyłki, koszty manipulacyjne, ubezpieczenie

transportowe, obciążenia lub opłaty publiczne lub inne opłaty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, mogą być doliczone do aktualnej ceny Produktu i przedstawione Zamawiającemu przed złożeniem Zamówienia, lub przekazane mu telefonicznie przez agenta, oraz przedstawione na Fakturze przesłanej Zamawiającemu pocztą elektroniczną.

6. Sposób płatności
Deffine przyjmuje płatność przelewem bankowym. Inne metody płatności muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez Deffine telefonicznie, lub w inny sposób. Opcje płatności mogą być zróżnicowane w zależności od kraju.

7. Warunki płatności
Klient musi przekazać płatność (przelewem bankowym lub inną metodą płatności zaakceptowaną przez Deffine) w walucie określonej w Fakturze, w momencie dostawy Produktów czy też Usług, lub wcześniej, o ile nie zostanie to uzgodnione inaczej z firmą Deffine. Przekazanie faktury oraz pobranie opłaty przez firmę Deffine może być dokonane przez podmioty trzecie.

8. Informacje dotyczące zamówienia
Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za 1) dostarczenie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji dotyczących zamówienia, lub zgodnie z wymaganiami konsultanta telefonicznego Deffine, oraz za 2) utrzymywanie i terminowe uaktualnianie Informacji dotyczących zamówienia, tak aby były one dokładne, aktualne i kompletne.

9. Dostawa
Produkty lub Usługi będą dostarczane na adresy dostaw znajdujące się na terenie Austrii, Belgii, Czech, Danii, Niemiec, Grecji, Francji, Włoch, Holandii, Polski, Irlandii, Szwecji, i Wielkiej Brytanii. Deffine wybiera renomowanego przewoźnika, oraz odpowiedni sposób dostawy według własnego uznania. Deffine może dostarczać Produkty lub Usługi partiami, w dowolnej kolejności, o ile będzie to odpowiadało interesowi Klienta. Jeżeli Produkty lub Usługi są dostarczane partiami, wówczas każda partia podlega osobnej Umowie. Niewykonanie zobowiązań lub niedotrzymanie przez Deffine warunków dotyczących jednej lub więcej partii dostaw, nie będzie mieć wpływu na Umowę w zakresie wcześniej dostarczonych, lub jeszcze niedostarczonych Produktów lub Usług.

10. Data Dostawy
Firma Deffine dba o terminowość dostaw. Mimo to mogą nastąpić okoliczności, (w większości przypadków niezależne od Deffine), w których Deffine nie będzie w stanie wykonać wysyłki w zaplanowanym terminie. Wszelkie daty podawane przez Deffine odnośnie dostawy Produktów lub świadczenia Usług mają zatem charakter jedynie szacunkowy, a Deffine nie może zagwarantować, że dostawa nastąpi w zaplanowanym terminie, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie daty dostawy zostały wyraźnie potwierdzone przez Deffine jako wiążące. Zamawiający ma jednak możliwość anulowania Zamówienia w dowolnym momencie przed wysłaniem Produktów przez Deffine. Zamawiającemu przysługuje również prawo do zwrotu Produktów po ich dostawie (patrz poniżej punkt 12: "Prawo odstąpienia od umowy i zasady dotyczące zwrotu"). Jeżeli nie jest możliwe dostarczenie Produktów lub Usług w żadnym szacowanym lub ustalonym przez Deffine terminie, wówczas Deffine może podjąć decyzję o anulowaniu zamówienia i zwrocie wszelkich kwot wpłaconych przez Klienta. Jeżeli opóźnienie dostawy nie wynika z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania firmy Deffine, wówczas Deffine ponosi wyłącznie odpowiedzialność za zwrot wszelkich kwot wpłaconych przez Klienta; w takiej sytuacji wyłączone jest jego prawo do roszczeń odszkodowawczych z tytułu opóźnienia.

11. Tytuł własności
Deffine zachowuje pełny tytuł prawny do Produktów - włącznie z Zamówieniami, które są finansowane w ratach -aż do momentu, gdy otrzyma pełną kwotę należną za te Produkty oraz (w

zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe) zapłatę za wszelkie inne Produkty zamówione przez Zamawiającego. Deffine zastrzega sobie prawo (zgodnie z obowiązującym prawem) do unieważnienia prawa Klienta do dokonania zakupu lub korzystania w inny sposób z Produktów, jeżeli płatność nie zostanie dokonana w terminie, lub jeżeli bank Zamawiającego odmówi dokonania zapłaty lub zażąda od firmy Deffine zwrotu zapłaty dokonanej za Produkty, bez względu na przyczynę.

12. Prawo odstąpienia od umowy i zasady dotyczące zwrotu
POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Deffine Furniture sp.z.o.o., ul. Sidorska 142, 21-500 Biała Podlaska, office@deffine.eu, tel.83 3431213,fax 83 3111008 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik Nr.1), jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 750 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTU
Deffine może zgodnie z prawem obniżyć wartość kosztów zwrotu ceny zakupu dla Zamawiającego, uwzględniając wszelkie obniżki wartości Produktu w przypadku gdy Klient korzystał z Produktu w sposób wykraczający ponad normalne użycie. Jeżeli Klient zwraca Produkt (1) który uszkodził lub z którego korzystał w sposób wykraczający ponad normalne użycie z uszkodzonymi lub brakującymi częściami, w tym komponentami, dołączonymi produktami, akcesoriami, opakowaniami, pudełkami, dokumentami i/lub innymi elementami, wówczas Deffine zachowuje prawo do odmowy zwrotu ceny zakupu Produktu (z zastrzeżeniem obowiązującego prawa właściwego), lub może obniżyć wartość kwot, które mają być Klientowi zwrócone z tytułu obniżonej wartości towaru. Wszelkie koszty dostawy zapłacone przez Klienta i przekraczające standardowe koszty dostawy mogą nie podlegać zwrotowi. Z zastrzeżeniem powyższych

ograniczeń, Deffine zapłaci przy zwrocie Produktów faktyczną kwotę zapłaconą firmie Deffine w terminie 14 dni po potrąceniu wszelkich opłat i kosztów należnych Deffine z tytułu obniżonej wartości produktu, przelewem na odpowiedni rachunek rachunek bankowy Klienta (lub w inny sposób), z którego korzystał Klient w celu zapłaty za początkowe Zamówienie. Wydanie przez Deffine referencyjnego numeru zwrotu nie stanowi akceptacji, lub potwierdzenia, że Klient nabywa prawo do zwrotu Produktu lub uzyskania zwrotu ceny zakupu Produktu , co będzie przedmiotem weryfikacji ze strony Deffine. Klient przyjmuje do wiadomości, że może odstąpić od wykonania zakupionych Usług, z jakiejkolwiek przyczyny, z pełnym zwrotem ceny zakupu Produktu, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty akceptacji Zamówienia złożonego przez Klienta, chyba, że za wyraźną zgodą Klienta Usługi te zostały wykonane przed upływem okresu 14 dni. Po odwołaniu Zamówienia na wykonanie Usług, Deffine dokona, z zastrzeżeniem powyższych warunków zwrotu , faktycznie wpłaconej firmie Deffine kwoty, przelewem na odpowiedni rachunek bankowy Klienta (albo w inny sposób), chyba że firma Deffine zaczęła świadczyć Usługi, przy czym Deffine może obniżyć wartość zwrotu za dowolną część wykonanych Usług do momentu odwołania Zamówienia przez Klienta. Do zwracanego produktu należy dołączyć fakturę lub paragon otrzymaną od Deffine.

13. Wyjątki dotyczące prawa do zwrotu
Prawo do zwrotu z dowolnej przyczyny, o którym mowa w punkcie 12, nie ma zastosowania, jeżeli Produkty lub Usługi nie zostały zakupione przez osobę będącą konsumentem. Ponadto, Klient nie może dokonać zwrotu Produktu, ani ubiegać się o zwrot wpłaconych kwot, jeżeli Produkt, którego to dotyczy jest Produktem spersonalizowanym, posiadającym elementy kolorystyczne, lub inne środki indywidualnej personalizacji, wykonane na zamówienie Klienta.

W przypadku zamówień i zakupów towarów odbiegających jakimikolwiek właściwościami od towarów znajdujących się w standardowej ofercie sklepu tj. w przypadku zamówień i zakupów towarów wykonanych wyłącznie na indywidualne zamówienie klienta, wyprodukowanych według specyfikacji wymiarowych, materiałowych lub kolorystycznych wskazanych przez klienta lub towarów służących do zaspokajania zindywidualizowanych potrzeb klienta, klientowi konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy, o którym mowa w art. 27 i nast. powołanej ustawy.

14. Odsprzedaż części, itp.
Klient nie może odsprzedawać części Produktów, komponentów lub akcesoriów dołączonych do Produktów.

15. Produkty wadliwe i gwarancje na Produkty
15.1 Produkty wadliwe
Obowiązkiem Deffine wynikającym z przepisów prawa jest dostarczanie Produktów zgodnych z umową zawartą przez Klienta z Deffine. Jeżeli Produkt będzie wadliwy lub wystąpią w nim wady niepowstałe z winy Klienta, wówczas Klient może być uprawniony do uzyskania zwrotu ceny zakupu, naprawy lub wymiany Produktu. Klient powinien zapoznać się z poniższym punktem Gwarancje na Produkty.
15.2 Prawa wynikające z gwarancji na produkty
Deffine zapewnia gwarancję handlową na niektóre Produkty, zgodnie z którą Klient jest uprawniony do dochodzenia roszczeń (z zastrzeżeniem obowiązujących warunków i zasad gwarancji) w przypadku gdy Produkt będzie wymagał naprawy w uzgodnionym okresie objętym gwarancją z powodu wady materiałowej lub wykonania ("Gwarancja Deffine"). Jeżeli Klient kupuje Produkt występując jako konsument, będą mu także przysługiwały prawa wynikające z ustawodawstwa Unii Europejskiej dotyczące sprzedaży wadliwych, niezgodnych lub nieprawidłowo opisanych Produktów, przez okres nie krótszy niż 2 lata w zależności od kraju, w którym Klient dokonał zakupu (prawo lokalne może przewidywać szersze uprawnienia). Powyższe ustawowe prawa są obowiązujące, a Klient może je wyegzekwować niezależnie od tego, czy Produkt jest objęty Gwarancją czy też nie. Na przysługujące Klientowi prawa nie mają wpływu żadne inne postanowienia zawarte w niniejszych warunkach. Z wyjątkiem obowiązującej Gwarancji lub przedłużonych gwarancji, których Deffine może udzielić, i nie ograniczając zdolności Klienta do wyegzekwowania jego praw ustawowych zgodnie z powyższymi postanowieniami, Deffine nie udziela żadnej gwarancji związanej z Produktami lub Usługami.

16. Ograniczenie odpowiedzialności
Niniejsze Warunki przedstawiają pełny zakres zobowiązań i odpowiedzialności firmy Deffine (oraz innych spółek wchodzących w skład Deffine) dotyczących dostawy, lub niezrealizowania dostawy Produktów lub Usług. Firma Deffine oraz inne spółki wchodzące w skład Deffine nie ponoszą odpowiedzialności względem Zamawiającego (ani żadnych innych stron):
1. za wszelkie szkody pośrednie, uboczne, następcze, odszkodowania retorsyjne lub przykładowe, ani za utratę przychodów, zysków, dochodów, transakcji, kontraktów, reputacji, użyteczności, rozrywki, czasu, danych, zamówień przesyłanych drogą elektroniczną, ani wszelkich innych korzyści ekonomicznych (z pominięciem zakresu, w którym prawo właściwe zabrania wyłączania, lub ograniczania odpowiedzialności za celowe czyny niedozwolone, rażące zaniedbania, szkody wynikające z odpowiedzialności za jakość towaru, lub innych kwestii związanych z wadliwością), z wyjątkiem sytuacji, w których szkody wynikają z rażącego zaniedbania lub świadomego działania ze strony firmy Deffine, jak również sytuacji zagrożenia zdrowia, życia, czy odniesienia obrażeń cielesnych. Zgodnie z prawem dotyczącym jakości produktu na odpowiedzialność wpływu nie mają:
1) brak możliwości zamówienia Produktów lub Usług przez stronę internetową Deffine, lub inne media, lub
2) szkody spowodowane nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Niniejsze punkty i ograniczenia odpowiedzialności mają również zastosowanie względem firmy Deffine lub innej spółki wchodzącej w skład Deffine nazywanych gwarantem, (jeżeli występuje), w stosownej Gwarancji.

17. Ochrona danych, oraz prywatność
Składając zamówienie zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, tytuł, adres, numer telefonu, dane kontaktowe, oraz inne osobiste informacje ("Dane osobowe") w trakcie składania telefonicznego zamówienia; z zastrzeżeniem, że takie dane osobowe są konieczne w celu zrealizowania Zamówienia i wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych. 

  1. Dane osobowe klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora danych osobowych.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne, aby można było zrealizować zamówienie, dokonać rezerwacji produktu, założyć konto.
  3. Administrator danych osobowych oraz sprzedawca stosuję odpowiednie środki organizacyjne jak i techniczne które zapewniają ochronę danych osobowych.
  4. Pozyskane dane osobowe przez Administratora w ramach sklepu internetowego będą wykorzystywane w konkretnych i określonych celach wskazanych w formularzach sklepu internetowego oraz opisanych dokładniej w ramach Polityki Prywatności
  5. Każdemu klientowi przysługuję prawo do skierowania skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, oraz prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

18. Kontrola eksportu
Zamawiający potwierdza, że sprzedawane mu zgodnie z niniejszymi Warunkami Produkty, mogą podlegać przepisom kontroli eksportu oraz regulacjom prawnym jurysdykcji, w szczególności, choć nie wyłącznie, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający potwierdza, że w takim wypadku nie będzie eksportował, ani reeksportował Produktów z naruszeniem takich praw czy regulacji.

19. Zmiany Warunków oraz zmiany stron internetowych Deffine
Deffine może dokonywać zmian niniejszych Warunków, włącznie ze zmianami dotyczącymi warunków płatności i gwarancji, bez uprzedniego powiadomienia. Deffine może powiadamiać o zmianach wprowadzonych na stronach internetowych Deffine, w Zasadach, oraz dotyczących innych kwestii poprzez wyświetlenie powiadomienia albo łącza hipertekstowego do powiadomień, albo po prostu wprowadzając rzeczone zmiany na odpowiednich stronach internetowych Deffine. Zaleca się częste przeglądanie stron internetowych Deffine, oraz niniejszych Warunków. Umowy zawarte w oparciu o poprzednie Warunki i zasady pozostają jednak niezmienione i stosuje się dla nich takie Warunki, włącznie z cenami Produktów, które miały zastosowanie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta. Pomimo dbałości o zapewnienie dokładności informacji znajdujących się na stronach internetowych Deffine, strony te mogą zawierać niedokładności bądź pomyłki typograficzne. Deffine nie ma obowiązku uznawania takich błędów lub ponoszenia za nie odpowiedzialności, z wyjątkiem znaczących błędów dotyczących charakterystyki oraz rodzaju

Produktu/Usługi (tj. niewłaściwej specyfikacji produktu). W takim przypadku możemy, według własnego uznania, zaoferować Zamawiającemu takie Produkty, lub Usługi, które będą całkowicie lub jak najbardziej zgodne z początkowo przedstawioną specyfikacją Produktu (jeżeli takie istnieją). Deffine oraz dostawcy będący stroną trzecią mogą w każdej chwili wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w Produktach, usługach, programach obsługi, cenach, oraz w innych szczegółowych danych zamieszczonych na stronach internetowych Deffine. Okresowo wprowadzane są zmiany aktualizujące strony internetowe Deffine.

20. Prawo właściwe, jurysdykcja
Sprzedaż Produktów i/lub Usług, oraz niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Polski. W przypadku wszelkich sporów Klienci poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

21. Inne postanowienia ogólne
Zrzeczenie się praw Żadne pominięcie, lub opóźnienie którejkolwiek ze stron umowy w ścisłym zrealizowaniu wszelkich niniejszych Warunków, bądź w korzystaniu z wszelkich praw, uprawnień, lub środków prawnych w zakresie niniejszych Warunków nie będzie stanowiło zrzeczenia się tychże praw, uprawnień, bądź środków prawnych. Żadne pojedyncze lub częściowe skorzystanie przez którąkolwiek ze stron z jakichkolwiek praw, uprawnień, środków prawnych nie będzie wykluczało dalszego lub innego ich wykorzystania, jak również realizacji wszelkich innych praw, uprawnień lub środków prawnych. Bez żadnych ograniczeń, żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron roszczeń z tytułu naruszenia jakichkolwiek niniejszych Warunków nie będzie stanowiło zrzeczenia się roszczeń z tytułu kolejnego naruszenia tych samych, lub jakichkolwiek innych Warunków. Okoliczności znajdujące się poza naszą racjonalną kontrolą Dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować nasze zobowiązania w zakresie niniejszych Warunków. Nie możemy jednak odpowiadać za opóźnienia lub niezrealizowanie tychże zobowiązań, jeżeli jest to spowodowane wszelkimi okolicznościami znajdującymi się poza naszą racjonalną kontrolą, takimi jak strajki, akty terroryzmu, wojna, kwestie związane z dostawą/transportem, działania rządowe lub regulacyjne oraz klęski żywiołowe. W przypadku opóźnienia zrealizujemy nasze zobowiązania tak szybko jak będzie to dla nas możliwe. Zasada rozdzielności Jeżeli całość, lub jakakolwiek część jednego lub więcej z postanowień niniejszych Warunków jest, albo stanie się bezprawna, nieważna, niemożliwa do wprowadzenia w życie lub zabroniona pod jakimkolwiek względem na mocy jakichkolwiek obowiązujących praw bądź regulacji jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, albo w odniesieniu do pewnej kategorii osób, wówczas takie postanowienie lub jego fragment w tym zakresie nie będzie stanowić części Umowy. Nie wpłynie to w żaden sposób, (w odniesieniu do takiej jurysdykcji, państwa, lub kategorii osób), na legalność, ważność i możliwość wprowadzenia w życie pozostałych z niniejszych Warunków, czy też pozostałych części postanowień danego Warunku. W żaden sposób nie zostanie naruszona, ani ograniczona legalność, ważność, lub możliwość wprowadzenia w życie takich postanowień podlegających prawu właściwemu dla wszelkiej innej jurysdykcji, kraju, lub kategorii osób.


Załącznik Nr.1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Deffine Furniture sp.z.o.o., ul. Sidorska 142, 21-500 Biała Podlaska, office@deffine.eu, reklamacje@timoore.eu, telefon:833431213

Ja/My * niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*/umowy dostawy następujących rzeczy */ umowy o dzieło
polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*/o świadczenie następującej usługi *:

 

- Data zawarcia umowy */odbioru *------------------------------------------------------------------------

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 

Adres konsumenta(-ów): 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 


Data: ------------------------------

*Niepotrzebne skreślić

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl